Historie station Katwijk aan zee

Kort na de oprichting van de Noord- en Zuid Hollandsche Redding-Maatschappij op 11 november 1824, hoogstwaarschijnlijk begin 1825, ontstond het station Katwijk aan Zee. Hieronder treft u bijdragen omtrent de geschiedenis van het station en een chronologisch overzicht, de laatst plaatsgevonden gebeurtenis het eerst, van door het station Katwijk en individuen ondernomen reddings- en hulpverleningsacties. Tevens zijn in dit overzicht strandingen opgenomen die in of bij Katwijk hebben plaatsgevonden. Het overzicht pretendeert allerminst volledig te zijn.

Geschiedenis van het KNRM station Katwijk aan Zee

‘Baron van Kattendijke’ (1949-1961)

Maurits J. E. Baron Huyssen van Kattendijke (1876- 1961) was ambachtsheer van de Zeeuwse heerlijkheid Kattendijke. Op jonge leeftijd weduwnaar geworden en kinderloos gebleven leidde hij vele jaren een teruggetrokken leven in Zürich. Op gevorderde leeftijd besloot hij een deel van zijn vermogen aan goede doelen te schenken. Zo financierde hij niet alleen een nieuwe reddingboot en boothuis voor het station Katwijk aan Zee van de Koninklijke Noord- en Zuid Hollandse Redding Maatschappij, maar doneerde hij, tot aan zijn overlijden in 1961, jaarlijks een fors bedrag voor het onderhoud aan beide.

De ‘Baron van Kattendijke’ was de laatste van de zes metalen motorstrandreddingboten van de ‘President Steyn’ klasse die gedurende de jaren 1939-1949 voor de NZHRM werden gebouwd. Na de overdracht in oktober 1949 heeft de reddingboot tijdelijk dienst gedaan in Zandvoort en Wijk aan Zee. In september 1951 kwam de ‘Baron van Kattendijke’ naar Katwijk, het station waarvoor de schenker de boot had bestemd. De ‘Baron van Kattendijke’ heeft tot januari 1961 in Katwijk dienst gedaan, is vervolgens toegevoegd aan ​de reservevloot van de KNZHRM, in 1970 verkocht en verbouwd tot plezierjacht.

Na jaren onduidelijkheid over de locatie van het nieuwe NZHRM boothuis, in Katwijk beter bekend als ‘redschuur’, kwam in 1950 eindelijk een kavel beschikbaar op het terrein van het Hoogheemraadschap ‘Rijnland’, 750 meter van het strand. De door architect B.B. Westerhuis (1915-2002) ontworpen ‘redschuur’ werd op 2 oktober 1951 officieel in gebruik genomen. Na het vertrek van de ‘Baron van Kattendijke’ bood de redschuur onderdak aan achtereenvolgens de reddingboten ‘Barend van Spreekens’, ‘De Casparis’ en ‘Antje’. Met de ingebruikname van redschuur ‘Groeneveld’, in september 1998, was het door Maurits van Kattendijke geschonken boothuis voor de KNRM overbodig geworden.

‘Gij ziet hier op de deur van het botenhuis een boei geschilderd met de naam ‘Baron van Kattendijke’. Gij vraagt waarom? (….) Zijn naam staat op de deur geschilderd om steeds in herinnering te blijven als de schenker van de boot en het botenhuis.’ (Jhr. C.F.J. Quarles van Ufford, voorzitter KNZHRM, tijdens opening redschuur op 2 oktober 1951

In ‘Baron van Kattendijke, ambachtsheer, reddingboot en redschuur’ wordt de geschiedenis van het station Katwijk aan Zee beschreven gedurende de periode 1940-1961. De studie werd door het gemeentebestuur van Katwijk in boekvorm aangeboden aan de aanwezigen tijdens de officiële heropening van de gerestaureerde redschuur op 9 januari 2020.