Aanmeldingsformulier
 

Naam: ………………………………………………………………………..

 

Adres: ………………………………………………………………………..

 

Postcode: ……………….  Woonplaats: ……………………………………..

 

Telefoon: ………………………..   E-mail: ………………………………….

 

Lid van: NBvV met kweeknr.: ………….

 

Fokker van:  Harzers    /    Waterslagers    /    Timbrado’s *

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

De contributie bedraagt € 20,- per jaar. Eenmalige Entreekosten:  € 2,50.

 

Dit formulier sturen naar de secretaris van de Doelgroep Zang NZHU:

                P.C. Hagenaars, De Waal Malefijtstraat 85, 2225 LW  Katwijk.          

 

            Wilt u zich per e-mail opgeven: kies piethagenaars@outlook.com