AlgemeenMededelingenVerslagPrijswinnaarsHome

 

Algemeen

 

12 december 2006. Inschrijving 22e clubkampioenschappen: v.l.n.r. Jaap Scholte, Frans Christoffels (overleed op 17 februari 2017) en Gerard van Zuijlen.

Het was de oprichters van Speciaalclub er vooral om te doen jaarlijks een wedstrijd voor zangkanaries te organiseren, waarop aanvankelijk alleen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht woonachtige zangkanariefokkers elkaar konden ontmoeten en bekampen. In 2012 is de vereniging een landelijke speciaalclub geworden en kunnen fokkers uit heel Nederland zich bij de speciaalclub aansluiten en aan de clubactiviteiten deelnemen.

Vanaf de oprichting in 1985 zijn ieder jaar clubkampioenschappen georganiseerd; in de regel vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

De wedstrijd is over drie dagen verspreid. Op dag 1 worden de vogels ingebracht, op dag 2 vindt de keuring plaats en op de derde dag is de zogenaamde studiedag, die wordt afgesloten met de prijsuitreiking en vervolgens het uitkooien van de vogels.

Tijdens de studiedag is het o.m. mogelijk om onder deskundige leiding te luisteren naar ingezonden vogels. Uiteraard komen de kampioenen ook op tafel. Verder is er die dag volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen, fokmateriaal te ruilen, enz., enz. Velen beschouwen daarom de clubkampioenschappen als het hoogtepunt van het verenigingsjaar.
                                                                                                

    

06 december 2007. Administratieve verwerking inschrijvingen, v.l.n.r. Gerard van Zuijlen, Jaap Plokker en Ton Diepenhorst.

TOP

 

Mededelingen

 


TOP

 

Zangwedstrijd

 
Kort verslag clubkampioenschappen 2022

Nadat dit twee jaar niet  mogelijk was vanwege de corona pandemie kon de Speciaalclub Zang NZHU van 22 t/m 24 december 2022 haar 36e clubkampioenschappen organiseren. Voor de vijfde maal vonden die plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport te Katwijk.
Voor de clubkampioenschappen van de Speciaalclub Zang NZHU werden door 13 leden 250 zangkanaries ingeschreven, t.w. 20 harzers en 230 waterslagers. De 20 harzers waren ingeschreven als 5 stammen. De 230 waterslagers waren onderverdeeld in 28 stammen, 28 stellen en 62 enkelingen.
Donderdagmorgen 22 december 2022 om 10.00 u. werd begonnen  met de opbouw. Om ca.11.30 u. stond alles op zín plek en in de loop van de middag konden de eerste inzender met hun vogels verwelkomd worden.  Vrijdag 23 december werden de vogels door 6 keurmeesters beoordeeld: Jacques de Beer keurde de harzers. De waterslagers werden gekeurd door: Jan de Bruine, Petr van Emmerik, Toon van Gestel, Willy Kling en Krien Onderwater.
Op zaterdag 24 december hadden we onze studiedag. In twee rondes werden de belangrijkste prijswinnaars op tafel gezet en afgeluisterd.
Nadat de prijzen waren uitgereikt en voorzitter Jaap Plokker alle vrijwilligers die hebben bijgedragen tot het welslagen van de wedstrijd had bedankt, de leden fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een wel thuis had toegewenst kon om 15.00 u. begonnen worden met het uitkooien van de vogels. Nadat alles op zín plaats was gezet verlieten ca. 16.15 u. de laatsten het clubgebouw, de kerstdagen tegemoet.


Prijswinnaars 36e clubkampioenschappen Speciaalclub Zang NZHU 

Harzers:
Meesterzanger: Jan de Bruine, 91 pnt.
Stammen: 1e prijs: Jan de Bruine, 355 pnt.


Waterslagers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Willy Kling, 156 pnt.
Stammen: 1e prijs: en 2e prijs: Krien Onderwater, resp. 611 en 597 pnt.; 3e  prijs: Henny Kling, 584 pnt.; 4e en 5e prijs: Jan Zonderop, resp. 583 pnt. en 579 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Willy Kling, resp. 302 pnt. en 300 pnt.; 3e prijs: Henny Kling, 294 pnt.
Enkelingen: 1e prijs: Krien Onderwater, 144 pnt.; 2e prijs: Henny Kling, 142 pnt.; 3e prijs: Krien Onderwater, 142 pnt.

Derby: Krien Onderwater, 154 pnt.

Over enige tijd op deze plaats een uitgebreid verslag, incl. fotoís, van onze 36e clubkampioenschappen.


Diaserie wedstrijd 2022


 

Verslag Clubkampioenschappen 2022

 

door Jaap Plokker

Van 22 t/m 24 december 2022 organiseerden we onze 36e clubkampioenschappen. Voor de vijfde keer vond dit evenement plaats in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, tevens het clubgebouw van vogelvereniging ĎDe Kanarievogelí.

Toen ik in januari 2020 het verslag van onze in december 2019 gehouden 35e  clubkampioenschappen zat te schrijven kon ik niet het minste vermoeden hebben dat ik pas drie jaar later met het volgende wedstrijdverslag aan de slag kon gaan. De covidpandemie, die gedurende het voorjaar van 2020 tot en met dat van 2022 een gewoon sociaal leven onmogelijk maakte, had niet alleen grote gevolgen voor het organiseren van onze clubkampioenschappen, maar blijkt, achteraf, ook de tanende belangstelling voor onze sport versneld te hebben. Het ledenbestand van de speciaalclubs voor harzers en waterslagers verkeert in een vrije val. Ook de speciaalclub Zang NZHU treft dit lot. Nadat alle inschrijvingen voor onze 36e clubkampioenschappen waren binnengekomen bleken er 13 leden vogels voor de wedstrijd te hebben ingeschreven. In december 2019 waren dat er nog 18 geweest. Vergeleken met de 288 deelnemende vogels in 2019 viel het totaal van 250 ingeschreven zangkanaries voor de wedstrijd van 2022 dus alleszins mee. Ze waren als volgt verdeeld: 20 harzers, verdeeld over 5 stammen, en 230 waterslagers, verdeeld over 28 stammen, 28 stellen en 62 enkelingen. Voor de beoordeling van het aantal ingeschreven vogels waren 1 harzerkeurmeester en 5 waterslagerkeurmeesters nodig.

Opbouw en inkooien 22 december 2022
Op donderdag 22 december 2022 was ca. 10.00 u. de opbouwploeg, bestaande uit Krien Onderwater, Henk Oudshoorn, Jaap Plokker, Piet Hagenaars, Gerard van Zuijlen, Tinus Teeuwen en Boudewijn van der Stelt in het gebouw present om de ruimtes vrij te maken, de keurkamers op te zetten, tafels met vervoerkoffers klaar te zetten voor het inkooien, etc., etc. De keuring van de harzers zou plaats vinden in een opslagruimte van ĎDe Kanarievogelí, waarvan het voorste gedeelte werd afgeschot. Met zoveel hulpzame handen en mede omdat al het benodigde materiaal zich al in het gebouw bevond verliep het opbouwen gesmeerd en omstreeks 11.30 u. stond nagenoeg alles op zín plek en konden de inkooiers de  inzenders ontvangen. Inmiddels was ook Jan Zonderop gearriveerd, die het inkooien  met Piet Hagenaars zou begeleiden. Even na half acht kon de balans van het inkooien worden opgemaakt: Gerard de Brabander en Wally van Schooten hadden vanwege persoonlijke omstandigheden hun waterslagers teruggetrokken en daarnaast waren er nog een paar absenten van de inzenders die wel hun vogels hadden gebracht. Vervolgens werd begonnen de door desbetreffende keurmeester te keuren vogels bij zín keurkamer te zetten. Ook dit verliep heel vlot, om 20.00  u. konden de lichten uit en heerste er volkomen rust in het gebouw.


22 december 2022, de opbouwers aan een bakje koffie. Vlnr. Boudewijn van der Stelt, Tinus Teeuwen, Henk Oudshoorn, Piet Hagenaars en Krien Onderwater.

Keuringsdag 23 december 2022
De keuringsdag, vrijdag 23 december 2022, begon voor Piet Hagenaars en Jaap Plokker om 07.30 u. met het aanzetten van het koffiezetapparaat en het Ďluchtení van de zangkanaries. Vanaf ca.08.00 u. kwamen ook de keurmeesters binnen. Na een kopje koffie met kerststol en het welkomstwoord van Jaap Plokker kregen de keurmeesters de blinde lijst uitgereikt en konden om 09.00 u. de eerste vogels op tafel gezet worden. De vogels werden door 6 keurmeesters beoordeeld: de harzers door Jacques de Beer; de waterslagers door: Jan de Bruine, Petr van Emmerik, Toon van Gestel, Willy Kling en Krien Onderwater.
De voortekenen voor een succesvolle keuringsdag waren niet goed. Veel inzenders klaagden dat hun vogels de laatste dagen voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijdtraining, hun baas nogal eens in de steek lieten: hun lied steeds afbraken of helemaal niet zongen. Gedurende de tweede week van december had koning winter in Nederland geregeerd. Dankzij rustig, nagenoeg windstil weer, met flinke vorst in de nacht had menigeen in den lande de schaatsen ondergebonden en op dichtgevroren plassen de nodige ijspret beleefd, maar in het weekend was het weer volledig omgeslagen met wind en regen. Menig kweker gaf de weersomslag als reden aan waarom de vogels thuis een stuk minder zanglustig waren geworden. Van een gebrek aan zanglust was tijdens de keuring overigens heel weinig te merken. De meeste vogels zongen naar hartenlust en met name in de middag kwam een aantal goed draaiende stammen en stellen op tafel.  De prijswinnende vogels waren derhalve van bijzonder hoog niveau. 
Terwijl de keurmeesters de vogels afluisterden en de keurbriefjes invulden was elders in het gebouw het wedstrijdsecretariaat in vol bedrijf: Jan en Tiny Zonderop verzamelden de keurlijsten, schreven de namen en ringnummers er op en voerden in de computer de resultaten in.  Om 12.30 u. werd de keuring onderbroken voor een aperitiefje en omstreeks 12.45 kon iedereen aan tafel.
Met een dalend aantal leden en inzenders en oplopende kosten zal ook de NZHU de tering naar de nering moeten zetten. Een uitgebreid Chinees buffet op de keuringsdag behoort niet meer tot de financiŽle mogelijkheden van de club. Daarvoor in de plaats had Gerard van Zuijlen gezorgd voor een uitgebreide broodmaaltijd aangevuld met een slaatje. Voor de liefhebbers was er ook een kop erwtensoep. Met o.m. gebruik makend van ingrediŽnten van zijn eigen volkstuin had Jaap Plokker een oer-Hollandse erwtensoep gekookt, waarin de lepel rechtop bleef staan en je niet hoefde te zoeken naar stukjes vlees en rookworst. Die viel zo in de smaak dat bij een tweede rondgang bijna iedereen zín soepkom opnieuw liet vullen.
Zongen de vogels in de ochtend al lekker vlot door, in de middag deden ze er nog een schepje bovenop. Het leek er op dat de inzenders hun beste vogels tot het laatst hadden bewaard, want na de lunch zongen de vogels nog beter. Omstreeks 16.00 u. zat de taak van de keurmeesters er op en konden de medewerkers aan de slag om de keurkamers af te breken, de waterslagers weer op volgorde te zetten en de opstelling voor het afluisteren op zaterdag klaar te zetten.
Daarna was aan vrijwel iedereen een welverdiende rust gegund. Dat gold niet voor Jaap Plokker die nog een klusje te klaren had: het in orde maken en drukken van de catalogus en de oorkondes die daags daarop resp. aan de inzenders en prijswinnaars zouden worden uitgereikt. Rond 22.30 u. lag voor iedere inzender de catalogus klaar, waren de oorkondes gedrukt en zat voor hem de dag er ook op.


Keuringsdag 23 december 2022, bestuursleden, medewerkers en keurmeester aan de lunch, waaronder een kop snert.

Studiedag 24 december 2022
Op zaterdag 24 december hadden we onze traditionele studiedag. De dag begon met het vaste ritueel van het open zetten van de koffers zodat de vogels konden eten en drinken. Piet Hagenaars maakte van de gelegenheid gebruik om de oorkondes te sealen. Om 09.00 u. arriveerde Krien Onderwater en konden de ringen van de belangrijkste prijswinnaars gecontroleerd worden.
Vanaf 09.30 u. druppelden de eerste mensen binnen en ca. 10.00 u. opende  Jaap Plokker de studiedag met een korte toespraak, die besloten werd met de bekendmaking van de  prijswinnaars. Vervolgens werden de catalogi en keurlijsten uitgedeeld. Nadat die in ontvangst waren genomen volgde een periode waarin men het erg druk had met het bestuderen van de catalogus, de eigen keurlijsten en die van de tafelgenoten. Inmiddels was het aantal bezoekers gegroeid en het dus de hoogste tijd om de eerste vogels af te luisteren.
Gezien het te verwachten bescheiden aantal aanwezigen was besloten de vogels af te luisteren in het achterste gedeelte van de vergaderzaal, zodat de kachel in de tentoonstellingsruimte op een lage stand kon blijven staan.
Om ca. 10.30 u. begon de eerste afluisterronde. Voor het middaguur was er voor de waterslagers twee afluisterrondes, onderbroken door een korte pauze, waarin de mooiste enkelingen, prijswinnende stellen en enkele opmerkelijke stammen die buiten de prijzen gevallen waren, op tafel kwamen.
Gelukkig waren de vogels erg zanglustig. Geen enkele vogel liet verstek gaan en we kregen dus alle gelegenheid de positieve- en verbeterpunten van de vogels op een rijtje te zetten. Hoewel hij, in tegenstelling tot voorafgaande jaren, had aangegeven dat hij liever niet meer de leiding van het afluisteren op zich nam was de deskundige inbreng van Andries Gort uitermate welkom.
Geheel volgens het tijdschema ging iedereen om ca. 12.00 u. naar het conversatiegedeelte van de vergaderzaal voor de middagpauze. Daar kon men zich te goed doen aan broodjes ham en kaas, een bal gehakt of een kom erwtensoep. Behalve als een goede secretaris en penningmeester ontpopte Piet Hagenaars zich ook als een volleerd cateraar. Van de pauze werd tevens gebruik gemaakt om een verlotingsronde te houden en wisselden de eerste orchideeŽn van eigenaar.


Studiedag 24 december 2022. Nadat de catalogus en de keurlijsten waren uitgedeeld was er eerst vooral aandacht voor de door de vogels behaalde resultaten, Met de klok mee: Gerard van Zuijlen, Boudewijn van der Stelt, Andries Gort, Jan Zonderop, Tinus Teeuwen, Krien Onderwater en Mohamed Taher.

In de middag was er ťťn afluistersessie. De mooiste stammen waterslagers kwamen op tafel.
Ook zij zongen dat het een lieve lust was. Het is iedere keer weer een bijzondere ervaring om te constateren hoe iedere kweker vogels heeft met een eigen zangstructuur. Zo blonken de vogels van de gebroeders Henny en Willy Kling uit in de klokkende waterslag en beschikten de waterslagers van Krien Onderwater over een meer geslagen structuur. Toen de twee hoogste stammen van Krien op tafel hadden gestaan was de algehele conclusie dat over het totale lied bekeken zij de verdiende kampioenen waren.
Omstreeks 14.30 u. werd het laatste viertal van tafel gehaald en nam iedereen plaats in de vergaderzaal voor een drankje, een pauzepraatje en de tweede en laatste verloting. Dankzij Gerard van Zuijlen zaten er weer schitterende orchideeŽn in de prijzenpot en de meeste lotenkopers konden dan ook ťťn of meer gewonnen orchideeŽn mee naar huis nemen.
De studiedag werd traditioneel afgesloten met de prijsuitreiking. Dit jaar bestond  het Ďeremetaalí wederom uit geldprijzen. Als blijvende herinnering ontvingen de 1e t/m 3e prijswinnaars en de derbywinnaar een oorkonde.
Geheel volgens planning kon om ca. 15.00 u., begonnen worden met het uitkooien. Hierna volgden voor de medewerkers nog de grote schoonmaak. Dankzij de welwillende medewerking van een aantal inzenders ging het opruimen bijzonder snel. Omdat het materiaal niet terug moest naar de opslag  in de schuur van Ton Diepenhorst werden de grote stukken naar de opslag achter het clubgebouw gebracht en kregen de koffers, voorlopig, een plekje in de TT-ruimte. Hierdoor verliep het opruimen aanzienlijk vlotter dan voorafgaande jaren. Om ca. 16.00 u. stond alles weer op zín plaats en kon iedereen naar huis; het kerstfeest tegemoet.


Studiedag 24 december 2022. Naast het afluisteren van waterslagers was er in de pauzes volop gelegenheid om over vogels te praten. Vlnr. Boudewijn van der Stelt, Jan Zonderop en Andries Gort.

Slot
Tijdens de prijsuitreiking zaten we met zín elven: een wereld van verschil met tien jaar geleden toen in een volle kantine in de school aan de Jan Evertsenlaan het eremetaal werd uitgereikt. Zoals ik al eerder in een lijvig artikel in ons clubblad heb geschreven zullen de tijden van weleer niet terugkeren en zullen we ons er op moeten instellen dat wedstrijden voor zangkanaries veel kleinschaliger zullen zijn dan we in het verleden gewend waren. Dat we op zaterdag 24 december 2022 onze clubkampioenschappen afsloten met elf aanwezigen is geen incident, maar ons toekomstperspectief.
Nu zou ons het gevaar kunnen bekruipen dat we steeds omzien naar hoe het geweest is en dat als maatstaf nemen. Omzien naar hoe het was is verspilde energie. In plaats van achterom te kijken en depressief te worden hebben we de uitdaging onze blik op de toekomst te richten en binnen de nieuwe omstandigheden naar mogelijkheden te zoeken waarop we met zo veel mogelijk plezier onze hobby kunnen beleven. Vanuit dit perspectief kijk ik met heel veel voldoening terug op onze 36e  clubkampioenschappen. Alles verliep gesmeerd in een sfeer van gemoedelijkheid, gezelligheid en sportiviteit. Het gezelschap tijdens de studiedag was klein, maar fijn. Kortom, onze 36e wedstrijd was een feest waarop we als maten onder elkaar het enthousiasme voor onze sport konden delen. Dat is heel veel waard!!!
Tot slot is een bijzonder woord van dank op zín plaats. Ik wil Stichting Kleindierensport Katwijk bedanken voor het beschikbaar stellen van het gebouw voor onze wedstrijd en beheerder Bouwe Nijgh voor zijn welwillende medewerking, de vereniging ĎDe Kanarievogelí voor het mogen gebruiken van hun faciliteiten in hun clubgebouw. Een bijzonder dankwoord is op zín plaats voor Tiny Zonderop, die op vrijdag het invoeren van de keurlijsten in de computer voor haar rekening heeft genomen. Ook de leden die het bestuur hebben geholpen tijdens de opbouw- en opruimwerkzaamheden en hand- en spandiensten hebben verricht tijdens de wedstrijd- en studiedagen, worden uiteraard in de dank betrokken, t.w.  Jan Zonderop,  Krien Onderwater, Henk Oudshoorn, Boudewijn van der Stelt, Jacques de Beer, Andrť Toet, Rob Bisschops en Tinus Teeuwen. Last but not least wil ik mín medebestuursleden, Piet Hagenaars en Gerard van Zuijlen bedanken voor hun betrokkenheid en inzet zowel vooraf als tijdens de wedstrijd en gedurende het verenigingsjaar 2022.
Onze 36e clubkampioenschappen werden voor de vijfde keer georganiseerd in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk. De organisatie verliep geheel naar wens en de sfeer tijdens de studiedag was ontspannen en gezellig. Het was daarom in mijn beleving van 22 t/m 24 december 2022 goed toeven in het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk. Hopelijk hoeven we voor de volgende wedstrijd niet opnieuw drie jaar te wachten.


24 december 2022. Studiedag 36e clubkampioenschappen. Willy en zín broer Henny Kling (links) bestuderen de keurlijsten van de door hen ingezonden waterslagers en zagen dat het met de klokkende waterslag op hun vogels wel goed zit.

Prijswinnaars 2022

Harzers:
Meesterzanger: Jan de Bruine, 91 pnt.
Stammen: 1e prijs: Jan de Bruine, 355 pnt.


Studiedag 24 december 2022. De opstelling waarmee tijdens de afluistersessies naar de vogels werd geluisterd. Op de voorste rij Jan Zonderop, Tinus Teeuwen en Andries Gort.

Waterslagers:
Meesterzanger en winnaar NBvV Bondskruis: Willy Kling, 156 pnt.
Stammen: 1e prijs: en 2e prijs: Krien Onderwater, resp. 611 en 597 pnt.; 3e  prijs: Henny Kling, 584 pnt.; 4e en 5e prijs: Jan Zonderop, resp. 583 pnt. en 579 pnt.
Stellen: 1e en 2e prijs: Willy Kling, resp. 302 pnt. en 300 pnt.; 3e prijs: Henny Kling, 294 pnt.
Enkelingen: 1e prijs: Krien Onderwater, 144 pnt.; 2e prijs: Henny Kling, 142 pnt.; 3e prijs: Krien Onderwater, 142 pnt.
Derby: Krien Onderwater, 154 pnt.Studiedag 36e clubkampioenschappen, 24 december 2022. Het kritische gehoor waarvoor de op tafel gezette vogels hun zangkunsten vertoonden.

 


Fotoverslag wedstrijd 2022

-0-


TOP