Laatst bijgewerkt op 8 januari 2023

De vereniging 'Speciaalclub Zang NZHU', is opgericht op 4 april 1985. Sedert 14 april 2012 is de vereniging als speciaalclub voor harzer-, waterslager- en timbradokwekers aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

De Speciaalclub Zang NZHU heeft ten doel het houden en fokken van zangkanaries te bevorderen.

Zij tracht dit te bereiken door:

-    het houden van vergaderingen en bijeenkomsten
-    het organiseren van cursussen, lezingen, excursies en wedstrijden voor
     zangkanaries, de jaarlijks clubkampioenschappen;
-    het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van
     zangkanaries en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.

 

Van genoemde activiteiten zijn de clubkampioenschappen het hoogtepunt in het verenigingsjaar. Deze bestaan uit een wedstrijd voor zangkanaries en een studiedag, waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten en o.m. naar vogels kunnen luisteren. De leden van de Speciaalclub leggen zich toe op het houden en fokken van de zangkanarierassen waterslager, harzer en/of timbrado.

In de regel wordt de jaarlijkse wedstrijd vlak voor Kerstmis of tussen Kerstmis en Nieuwjaar georganiseerd.

Meer over het houden en fokken van zangkanaries, de clubkampioenschappen en de overige activiteiten die door de Speciaalclub worden georganiseerd kunt u vinden op deze website.