AlgemeenWedstrijdenHarzersWaterslagersTimbrado'sHome

 

 

Algemeen

 

Het oprichtingsbestuur:  V.l.n.r. achter: Piet Hagenaars (commissaris),Dirk Venema (voorzitter), Catrien v/d Toorn - v/d Toorn (adviseuze),Aad van Duyneveldt (secretaris). Voor: Sjaak de Vries (2e penningmeester),Nico Disseldorp (penningmeester).Op de foto ontbreken J. Deen en H.G. Recourt.

In een door de initiatiefnemers geschreven brief, gedateerd 18 februari 1985, werden zangkanariekwekers opgeroepen om op 4 april 1985 naar De Leidsche Buitenschool te Katwijk te komen om daar met elkaar een "Speciaalclub voor Waterslagers en Harzers" op te richten. Deze club zou zich moeten richten op de in de kuststreek woonachtige zangkanariefokkers en het voornaamste doel was tussen Kerst en Nieuwjaar een wedstrijd te organiseren. Maar liefst 32 liefhebbers, leden van NBvV en ANBvV, gaven gehoor aan de oproep en besloten tijdens genoemde vergadering tot de oprichting van de vereniging.

Een van de speerpunten in het beleid van het nieuwe bestuur was de organisatie van de eerste zangwedstrijd. Vol trots kon zij in de convocatie voor een ledenvergadering op 28 oktober 1985 te Katwijk dan ook melden dat dit gelukt was.

 

29 december 1998, Chr. MBO Katwijk. 14e zangwedstrijd. Het wedstrijdsecretariaat in vol bedrijf. V.l.n.r. Tinus Teeuwen (medewerker), Piet Hagenaars (secretaris) en Catrien v/d Toorn (penningmeester).


 


 

 

 

 

De eerste clubkampioenschappen van de Speciaalclub Zang regio NZHU vonden plaats op 27 (keuring) en 28 december 1985 (studiedag) in het gebouw van de Kulturele Raad te Hillegom. De belangstelling hiervoor was boven verwachting: Maar liefst 57 inzenders schreven bijna 450 vogels in. Sedert december 1985 is ieder jaar door de vereniging een wedstrijd georganiseerd. Van december 1985 tot en met december 1996 vonden deze plaats in het gebouw van de Kulturele Raad te Hillegom. Van december 1997 tot en met 2015 werden de clubkampioenschappen georganiseerd in het gebouw van het Chr. MBO Katwijk, later de vestiging Katwijk van het ROC ID College. Sedert december 2016 is het gebouw van Stichting Kleindierensport Katwijk, te Katwijk, de wedstrijdlocatie.

 

10 december 2004. Overdracht kas aan nieuwe penningmeester. V.l.n.r. Ton Diepenhorst (secretaris), Nico Disseldorp (oud voorzitter), Ton v/d Berg (oud penningmeester) en Gerard van Zuylen (penningmeester).

 

Voor de oprichters van de vereniging was het organiseren van een aansprekende, regionale, zangwedstrijd het voornaamste doel.
Inmiddels is de regionale vereniging een landelijke speciaalclub geworden. Kijkend naar het aantal inzenders en ingezonden vogels  zijn de clubkampioenschappen van de voormalige doelgroep en huidige speciaalclub nog steeds een toonaangevende wedstrijd voor zangkanaries. Zeker als we dat beschouwen in het perspectief van de ontwikkelingen in de zangsport in Nederland gedurende de periode 1985-2017.
 

 

 

 

 

 

 

TOP

 

Zangwedstrijden Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022

 Hieronder is een overzicht geplaatst van alle sedert 1985 georganiseerde wedstrijden; het aantal deelnemers en ingeschreven vogels, uitgesplitst naar ras. 

Clubkampioenschappen Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022-Algemeen Overzicht


 

Jaar

Deelnemers

Harzers

Waterslagers

Timbrado's

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

57

84

365

0

449

 

1986

52

98

350

0

448

 

1987

56

129

435

0

564

 

1988

55

146

418

0

564

 

1989

39

66

358

0

424

 

1990

39

68

362

0

430

 

1991

34

58

294

0

352

 

1992

34

60

330

14

404

 

1993

43

61

374

5

440

 

1994

37

67

368

12

447

 

1995

37

20

335

12

367

 

1996

39

79

317

25

421

 

1997

35

64

295

18

377

 

1998

43

87

388

16

491

 

1999

38

83

376

8

467

 

2000

32

128

282

0

410

 

2001

26

76

232

12

320

 

2002

26

55

268

16

339

 

2003

24

60

274

20

354

 

2004

22

46

215

8

269

 

2005

15

12

209

0

221

 

2006

28

48

303

0

351

 

2007

27 57 327 0 384  

2008

35 76 418 0 494  

2009

35 52 467 0 531 incl. 12 C vogels

2010

40 48 567 0 619 incl. 4 C vogels

2011

36 52 463 0 525 incl. 10 C vogels

2012

34 52 434 0 491 incl. 5 C vogels, excl. 16 enk. van 2 gastinzenders

2013

32 64 432 0 498 incl. 2 C vogels

2014

28 24 363 0 387  

2015

28 44 334 0 381 incl. 3 C vogels

2016

23 44 330 0 374  

2017

22 48 278 0 330 incl. 4 C vogels

2018

21 60 230 0 294 incl. 4 C vogels

2019

18 36 252 0 288 incl. 7 C vogels

2020

- - - - - Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2021

- - - - - Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2022

13 20 230 0 250 Incl. 4 C vogels

N.B. In de kolommen is het aantal ingeschreven zangkanaries vermeld, dus niet het daadwerkelijk ingezonden aantal. In de kolom Totaal worden alle ingeschreven vogels, incl. C-vogels vermeld. In de overige kolommen alleen het aantal A-vogels.

28 december 2001. De vogels worden na de keuring verzorgd door v.l.n.r. Nico Disseldorp, Catrien v/d Toorn en Dirk Venema. Deze drie voormalige bestuursleden van de Speciaalclub Zang NZHU waren niet alleen goede fokkers die regelmatig prijzen behaalden op de clubkampioenschappen, maar ook waterslagerkeurmeesters, terwijl Catrien ook harzerkeurmeester was. Catrien van der Toorn is op 7 augustus 2008 op 75 jarige leeftijd overleden. Dirk Venema overleed op 8 september 2009 op 79 jarige leeftijd en Nico Disseldorp op 23 oktober 2009 op 53 jarige leeftijd.

 

 

 

 

 

 

 

TOP


Harzers

Totaal overzicht zangwedstrijden Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022 en kampioenen

Vanaf de eerste door de Speciaalclub Zang NZHU georganiseerde wedstrijd, in december 1985, worden harzers ingezonden. In de loop der jaren is het aantal harzerkwekers in de vereniging teruggelopen. Dit is ook zichtbaar aan het aantal inzenders van dit zangkanarieras voor de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het grootste aantal inzenders was gedurende de periode 1985-1988. Na 1989 vertoonde het aantal inzenders en ingezonden harzers een vrij stabiel beeld. Enkele uitschieters naar boven en beneden daargelaten schreven 5-7 fokkers 50-70 harzers in voor de jaarlijkse clubkampioenschappen. Vanaf 2019 daalde het aantal inzenders dramatisch.

 

29 december 2005. Prijsuitreiking 21e clubkampioenschappen.
Eén van de succesvolle Harzerkwekers : Joop Aelbrecht (r)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kampioenschappen Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022
                                                        
      
Totaaloverzicht Harzers                                                                                                                                                               

Jaar

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

Totaal

 

 

Inzenders

Stammen

Harzers

Stellen

Harzers

Enkelingen

 Harzers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

11

9

36

10

20

28

84

 

1986

11

11

44

12

24

30

98

 

1987

14

14

56

19

38

35

129

 

1988

14

17

68

19

38

40

146

 

1989

7

7

28

10

20

18

66

 

1990

7

9

36

7

14

18

68

 

1991

5

7

28

8

16

14

58

 

1992

5

8

32

6

12

16

60

 

1993

5

9

36

0

0

25

61

 

1994

5

11

44

0

0

23

67

 

1995

3

4

16

0

0

4

20

 

1996

7

11

44

0

0

35

79

 

1997

5

9

36

0

0

28

64

 

1998

7

12

48

0

0

39

87

 

1999

7

13

52

0

0

31

83

 

2000

10

21

84

0

0

44

128

 

2001

6

14

56

0

0

20

76

 

2002

4

9

36

0

0

19

55

 

2003

3

10

40

0

0

20

60

 

2004

4

8

32

0

0

14

46

 

2005

2

3

12

0

0

0

12

 
2006 6 7 28 0 0 20 48  
2007 6 10 40 0 0 17 57  
2008 8 13 52 0 0 24 76  
2009 6 8 32 0 0 20 53 incl. 1 C vogel
2010 5 8 32 0 0 16 48  
2011 4 10 40 0 0 12 52  
2012 5 11 44 0 0 8 52  
2013 6 13 52 0 0 12 64  
2014 3 6 24 0 0 0 24  
2015 5 9 44 0 0 8 44 incl. 2 C vogels
2016 3 7 28 0 0 16 44  
2017 4 9 36 0 0 12 48  
2018 5 15 60 0 0 0 60  
2019 3 9 36 0 0 0 36  
2020 - - - - - - - Afgelast i.v.m. Corona
2021 - - - - - - - Afgelast i.v.m. Corona
2022 1 5 20 0 20 0 20  

N.B.
In de kolommen is het aantal ingeschreven Harzers vermeld, dus niet het daadwerkelijk ingezonden aantal.
In de kolom totaal wordt het aantal van alle ingeschreven harzers vermeld, incl. C-vogels. In de overige kolommen wordt uitsluitend het aantal ingeschreven A-vogels vermeld.                                                                                                         

 
Kampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985 - 2022

Harzers - Meesterzanger                            

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

 

Harzers

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

84

E. de Koning

90

 

1986

98

P.C. Hagenaars

89

 

1987

129

T. Kramp

89

 

1988

146

?

90

 

1989

66

H. Ruiter

92

 

1990

68

H. Ruiter

92

 

1991

58

C. Vlieland

92

 

1992

60

J.J. Aelbrecht

95

 

1993

61

A. van Houwelingen

91

 

1994

67

H.P. van Rijn

92

 

1995

20

A. van Houwelingen

93

 

1996

79

H.P. van Rijn

111

 

1997

64

H.P. van Rijn

101

 

1998

87

C. Vlieland

99

 

1999

83

J.J. Aelbrecht

102

 

2000

128

N.C. Disseldorp

100

 

2001

76

C. Vlieland

107

 

2002

55

P.C. Hagenaars

99

 

2003

60

J.J. Aelbrecht

106

 

2004

46

J.J. Aelbrecht

100

 

2005

12

J.J. Aelbrecht

101

 

2006

48 

J.J. Aelbrecht

98 

 

2007

57

A. Toet

88 

 

2008

76

J.J. Aelbrecht

100

 

2009

52

J.M. Gerhards

95

 

2010

48

J.P.A. de Beer

86

 

2011

52

J.P.A. de Beer

91

 

2012

52

J.M. Gerhards

96

 

2013

64

C.J. Reichgelt

94

 

2014

24

             -

 

Wedstrijd afgelast i.v.m. vogelgriep

2015

42

J.P.A. de Beer

87

 

2016

44

J.M. Gerhards

90

 

2017

48

C.J. Rechgelt

90

 

2018

60

J.P.A. de Beer

90

 

2019

36

J.M. Gerhards

89

 

2020

-

-

-

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2021

-

-

-

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2022

20

J.J. De Bruine

90

 

                                                                      

Kampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985 - 2022

Harzers - Stammen                                                    

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

9

E. de Koning

361

 

1986

11

M.H. Ammerlaan-Berg

356

 

1987

14

T. Kramp

351

 

1988

17

C. v/d Toorn-v/d Toorn

356

 

1989

7

C. v/d Toorn-v/d Toorn

354

 

1990

9

C. Vlieland

358

 

1991

7

A. van Houwelingen

346

 

1992

8

A. van Houwelingen

361

 

1993

9

J. Bonet Morales

351

 

1994

11

A. van Houwelingen

356

 

1995

4

A. van Houwelingen

362

 

1996

11

A. de Beer

420

 

1997

9

H.P. van Rijn

394

 

1998

12

C. Vlieland

390

 

1999

13

H.P. van Rijn

361

 

2000

21

N.C. Disseldorp

394

 

2001

14

J.J. Aelbrecht

395

 

2002

9

P.C. Hagenaars

384

 

2003

10

J.J. Aelbrecht

413

 

2004

8

J.J. Aelbrecht

390

 

2005

3

J.J. Aelbrecht

389

 

2006

7

J.J. Aelbrecht

 375

 

2007

10

P.C. Hagenaars

 342

 

2008

13

J.J. Aelbrecht

 391

 

2009

8

J.P.A. de Beer

 368

 

2010

8

J.P.A. de Beer

 345

 

2011

10

J.P.A. de Beer

 354

 

2012

11

J.M. Gerhards

 380

Klassiek

 

 

C.J. Reichgelt

 347

4 toeren

2013

13

C.J. Reichgelt

 363

Klassiek

 

 

J.M. Gerhards

 355

4 toeren

2014

6

           -

 

Afgelast i.v.m. vogelgriep

2015

9

J.P.A. de Beer

 346

4 toeren

2016

7

J.M. Gerhards

 347

Klassiek

 

 

J.P.A. de Beer

 329

4 toeren

2017

9

C.J. Reichgelt

 363

 

2018

15

J.P.A. de Beer

 353

 

2019

9

J.M. Gerhards

 356

 

2020

-

-

 -

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2021

9

-

 -

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2022

5

J.J. De Bruine

 355

 

 

Kampioenen Speciaalclub Zang Zang NZHU 1985 - 1992

Harzers - Stellen                                 

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

Stellen

 

 

 

 

 

 

1985

10

J.J. Aelbrecht

177

1986

12

P.C. Hagenaars

178

1987

19

T. Kramp

170

1988

19

E.A.T.H. de Beer

174

1989

10

H. Ruiter

183

1990

7

C. Vlieland

169

1991

8

C. Vlieland

176

1992

6

C. Vlieland

179

Sedert 1993 worden geen stellen Harzers meer gevraagd, derhalve dus ook geen inzenders en prijswinnaars

 
Kampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985 - 2022    

Harzers - Enkelingen                                                         

1985

28

E. de Koning

90

1986

30

A. van Houwelingen

89

1987

35

M.H. Ammerlaan-Berg

86

1988

40

C. Roozen

86

1989

18

H. Ruiter

91

1990

18

A. van Houwelingen

91

1991

14

C. v/d Toorn-v/d Toorn

88

1992

16

J.J. Aelbrecht

95

1993

25

A. van Houwelingen

91

1994

23

H. van Rijn

91

1995

4

C. Vlieland

86

1996

35

H.P. van Rijn

100

1997

28

C. Vlieland

99

1998

39

C. Vlieland

99

1999

31

J.J. Aelbrecht

102

2000

44

A. de Beer

99

2001

20

N.C. Disseldorp

105

2002

19

W. Zonneveld

90

2003

20

G. van Zuylen

96

2004

14

J.J. Aelbrecht

98

2005

0

-

0

2006

 20

J.J. Aelbrecht

 91

2007

 17

J.P.A. de Beer

 86

2008

 24

J.M. Gerhards

 98

2009

20

J.P.A. de Beer

 92

2010

16

P.C. Hagenaars

 84

2011

12

P.C. Hagenaars

 88

2012

8

J.M. Gerhards

 96

2013

12

C.J. Reichgelt

 89

2014

0

           -

 

2015

6

J.M. Gerhards

 80

2016

16

P.C. Hagenaars

 88

2017

12

C. J. Reichgelt

 87

2018

0

-

 0

2019

0

-

 0

2020

-

-

 -

2021

-

-

 -

2022

0

-

 0Foto. 12 december 2006. Jaarvergadering. Het bestuur van de Speciaalclub v.l.n.r. Ton Diepenhorst, Gerard van Zuylen, Jaap Plokker en Henk van der Wel.

TOP

 

Waterslagers

Totaal overzicht zangwedstrijden Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022 en kampioenen

Vanaf de eerste door de Speciaalclub Zang NZHU georganiseerde wedstrijd, in december 1985, worden waterslagers ingezonden. Kijken we naar het percentage waterslagers van het totaal aantal zangkanaries dat jaarlijks voor de clubkampioenschappen worden ingezonden dan zou men de Speciaalclub Zang NZHU ook wel kunnen typeren als vooral een club van waterslagerkwekers. Gerekend over de gehele periode 1985-2016 bestaat 75-85% van het totaal aan ingezonden zangkanaries uit waterslagers.

Zoals overal in den lande de belangstelling voor het houden en fokken van zangkanaries terugloopt is ook de Speciaalclub sedert 1985 geconfronteerd geweest met een sterk wisselend ledenverloop. Dit is ook zichtbaar aan het aantal inzenders van waterslagers voor de jaarlijkse clubkampioenschappen. Het grootste aantal inzenders was gedurende de periode 1985-1988. Van 1989 t/m 2000 was er sprake van een zekere stabilisatie, maar vanaf 2001 liep de belangstelling verder terug.
Als gevolg van een groei van het ledenbestand nam vanaf december 2006 zowel het aantal inzenders als het aantal ingeschreven waterslagers toe. Na een periode van groei neemt het aantal inzenders en dus ook het aantal ingeschreven vogels vanaf 2012 weer af. Dit is overeenkomstig de landelijke trend waarin een afnemende belangstelling voor het houden en kweken van zangkanaries te constateren valt.

 

Clubkampioenschappen Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022               

Totaaloverzicht Waterslagers
 

Jaar

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

totaal

 

 

Inzenders

Stammen

Waterslagers

Stellen

Waterslagers

Enkelingen

Waterslagers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1985

46

48

192

39

78

95

365

 

1986

41

41

164

42

84

102

350

 

1987

43

56

224

48

96

115

435

 

1988

42

47

188

56

112

118

418

 

1989

33

44

176

46

92

90

358

 

1990

35

40

160

44

88

114

362

 

1991

30

34

136

38

76

82

294

 

1992

28

39

156

44

88

86

330

 

1993

37

42

168

51

102

104

374

 

1994

33

46

184

42

84

100

368

 

1995

32

42

168

38

76

91

335

 

1996

30

39

156

34

68

93

317

 

1997

29

39

156

32

64

75

295

 

1998

35

49

196

41

82

110

388

 

1999

32

50

200

42

84

92

376

 

2000

24

38

152

25

50

80

282

 

2001

21

32

128

18

36

68

232

 

2002

22

35

140

29

58

70

268

 

2003

21

37

148

23

46

80

274

 

2004

18

27

108

31

62

45

215

 

2005

15

27

108

21

42

59

209

 

2006

24 

34 

136 

37 

74 

93 

303 

 

2007

23 

47

188 

33 

66 

73 

327 

 

2008

29 

57

228 

46

92

98

418

 

2009

31 

65

260 

55

110

97

478

incl. 11 C vogels

2010

37 

75

300 

70

140

127

571

incl. 4 C vogels

2011

36 

63

252 

54

108

103

473

incl. 10 C vogels

2012

34

52

208

57

114

112

439

incl. 5 C vogels, excl. 16 enk. van 2 gastinzenders

2013

26

55

220

54

108

104

434

incl. 2 C vogels

2014

25

47

188

43

86

89

363

 

2015

23

43

172

42

84

80

337

incl. 1 C vogel

2016

20

45

180

36

72

78

330

 

2017

18

36

144

30

60

74

282

incl. 4 C vogels

2018

16

31

124

27

54

52

234

incl. 4 C vogels

2019

15

30

120

29

58

742

252

incl. 7 C vogels

2020

-

-

-

-

-

-

-

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2021

-

-

-

-

-

-

-

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2022

13

28

112

28

56

62

230

incl. 4 C vogels

N.B.
In de kolommen is het aantal ingeschreven Waterslagers vermeld, dus niet het daadwerkelijk ingezonden aantal. In de kolom Totaal wordt het aantal van alle ingeschreven waterslagers vermeldt, incl. C vogels. In de overige kolommen wordt het aantal ingeschreven A-vogels vermeld.

 
2 januari 2004. Waterslagerkeurmeester Dirk Venema. Dirk was van 1985 tot en met 1997 voorzitter van de Speciaalclub Zang NZHU en behaalde op de clubkampioenschappen met zijn vogels o.m. vier keer de meesterzangerstitel bij de waterslagers. Dirk is op 8 september 2009 op 79 jarige leeftijd overleden.

 

 

 

 

Clubkampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022

Waterslagers - Meesterzanger
 

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

Waterslagers

 

 

 

 

 

 

1985

365

D. Venema

138

1986

350

A. Gort

141

1987

435

D. Venema

141

1988

418

D. Venema

144

1989

358

D.A. Remmelzwaal

150

1990

362

H. Elst

156

1991

294

H. Elst

153

1992

330

C. van Rijn

147

1993

374

J.C. Rumping

150

1994

368

N.C. Disseldorp

153

1995

335

N.C. Disseldorp

147

1996

317

J.J. Bonet

147

1997

295

J. Zonderop

141

1998

388

D. Venema

150

1999

376

T. v/d Berg

147

2000

282

N.C. Disseldorp

144

2001

232

T.C. Diepenhorst

150

2002

268

W.F. v/d Linden

147

2003

274

T. v/d Berg

147

2004

215

J.J. Aelbrecht

147

2005

209

H. v/d Wel

150

2006

303 

A. Gort

147

2007

327 

Q. Onderwater

150

2008

418

Q. Onderwater

150

2009

467

Q. Onderwater

154

2010

567

H.A. Martina

147

2011

463

Q. Onderwater

149

2012

439

Q. Onderwater

157

2013

434

J.A. Plokker

153

2014

363

R.J. Bisschops

152

2015

336

A. Gort

149

2016

330

J. Zonderop

150

2017

278

R.J. Bisschops

148

2018

230

Q. Onderwater

150

2019

245

W.J.B.M. Kling

151

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

230

W.J.B.M. Kling

15623 december 2009. Voor de derde achtereenvolgende keer behaalde Krien Onderwater op de 25e  clubkampioenschappen met zijn vogels de meesterzangers prijs.


Clubkampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985-2022

Waterslagers - Stammen
 

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

Stammen

 

 

 

 

 

 

1985

48

D. Venema

491

1986

41

A. Gort

560

1987

56

H. Butter

515

1988

47

T.J. van Son

563

1989

44

D.A. Remmelzwaal

589

1990

40

W.F. van der Linden

539

1991

34

H. Butter

566

1992

39

L. van den Haak

572

1993

42

C.W. van der Meij

560

1994

46

A. Gort

563

1995

42

J. Zonderop

569

1996

39

C. v/d Toorn-v/d Toorn

570

1997

39

J.J.G. de Jong

541

1998

49

C. v/d Toorn-v/d Toorn

548

1999

50

T. v/d Berg

568

2000

38

N.C. Disseldorp

547

2001

32

D.A. Remmelzwaal

566

2002

35

W.F. v/d Linden

581

2003

37

J.B.M. van Schagen

590

2004

27

J.J. Aelbrecht

572

2005

27

H. Oudshoorn

581

2006

34 

J.J. Aelbrecht

 587

2007

47 

Q. Onderwater

 597

2008

57

W. van Donselaar

 592

2009

65

Q. Onderwater

 611

2010

75

H.A. Martina

587

2011

63

W.J.B.M. Kling

589

2012

52

Q. Onderwater

606

2013

55

J.A. Plokker

600

2014

47

J.J. Aelbrecht

597

2015

43

W.J.B.M. Kling

580

2016

45

Q. Onderwater

579

2017

36

J.J. Aelbrecht

578

2018

31

Q. Onderwater

600

2019

30

W.J.B.M. Kling

596

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

28

Q. Onderwater

611

 


Clubkampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985 - 2022

Waterslagers - Stellen

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

Stellen

 

 

 

 

 

 

1985

39

J.J.G. de Jong

252

1986

42

H. Butter

258

1987

48

J.J. Brand

255

1988

56

C. van Rijn

270

1989

46

H. Elst

285

1990

44

H. Elst

285

1991

38

H. Elst

285

1992

44

A. Gort

282

1993

51

J.C. Rumping

297

1994

42

J.C. Rumping

279

1995

38

C. v/d Toorn-v/d Toorn

291

1996

34

C. v/d Toorn-v/d Toorn

270

1997

32

C. v/d Toorn-v/d Toorn

273

1998

41

D. Venema

291

1999

42

A. Gort

279

2000

25

C. v/d Toorn-v/d Toorn

271

2001

18

J. Zonderop

268

2002

29

C. v/d Toorn-v/d Toorn

281

2003

23

T.C. Diepenhorst

290

2004

31

N.C. Disseldorp

276

2005

21

F.A.M. Christoffels

290

2006

37

J. Zanoli

283

2007

33

J. de Koff

296

2008

46

Q. Onderwater

297

2009

55

H.A. Martina

302

2010

70

Q. Onderwater

282

2011

54

W.J.B.M. Kling

295

2012

57

J.A. Plokker

294

2013

54

W. de Jong

289

2014

43

P. Drop

294

2015

42

J.A. Plokker

300

2016

36

P. Drop

291

2017

30

R.J. Bisschops

298

2018

27

J. Zonderop

298

2019

29

W.J.B.M. Kling

303

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

28

W.J.B.M. Kling

302


Clubkampioenen Speciaalclub Zang  NZHU 1985 - 2022

Waterslagers - Enkelingen

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

Enkelingen

 

 

 

 

 

 

1985

95

D. Venema

138

1986

102

F. Alonso Ramirez

141

1987

115

D. Venema

141

1988

118

H. Elst

129

1989

90

C. van Rijn

135

1990

114

H. Elst

147

1991

82

C. van Rijn

132

1992

86

D.A. Remmelzwaal

144

1993

104

C. v/d Toorn-v/d Toorn

147

1994

100

N.C. Disseldorp

147

1995

91

N.C. Disseldorp

147

1996

93

J.J. Bonet

144

1997

75

T.C. Diepenhorst

132

1998

110

H. Elst

141

1999

92

F.A.M. Christoffels

141

2000

80

H. Elst

135

2001

68

T.C. Diepenhorst

150

2002

70

J. v/d Burg

138

2003

80

N.C. Disseldorp

141

2004

45

A. Gort

132

2005

59

H. v/d Wel

150

2006

93

A. Gort

147

2007

73

T.C. Diepenhorst

150

2008

98

H. Lentz

150

2009

97

Q. Onderwater

153

2010

127

M.J. Teeuwen

147

2011

103

Q. Onderwater

147

2012

117

H. Lentz

148

2013

104

W.J.B.M. Kling

150

2014

89

R.J. Bisschops

152

2015

80

A. Gort

147

2016

78

W.J.B.M. Kling

147

2017

74

W.J.B.M. Kling

144

2018

52

B. v/d Stelt

140

2019

67

F.C. Pinheiro

141

2020

-

-

-

2021

-

-

-

2022

62

Q. Onderwater

144

 

28 december 2004. Waterslagerkeurmeester Nico Disseldorp. Nico was van 1997 tot en met 2004 voorzitter van de Speciaalclub Zang NZHU en behaalde op de clubkampioenschappen met zijn vogels o.m. drie keer het kampioenschap bij de waterslagers enkelingen. Nico is op 23 oktober 2009 op 53 jarige leeftijd overleden.

 

 

 

 

 

 

 

TOP

Timbrado's

Totaal overzicht zangwedstrijden Speciaalclub Zang NZHU 1985-2004 en kampioenen

Sedert halverwege de jaren '80 wordt er in Nederland met timbrado's gefokt en is het mogelijk dit Spaanse zangkanarieras voor wedstrijden in te schrijven. Nadat zij tijdens de studiedag van de vijfde wedstrijd in december 1989 voor de eerste maal acte de présence gaven worden vanaf 1992 ook timbrado's voor de jaarlijkse clubkampioenschappen van de Speciaalclub Zang NZHU ingezonden. In de loop der jaren is het aantal timbradokwekers in de vereniging heel beperkt gebleven. Dit is ook zichtbaar aan het aantal inzenders en het aantal exemplaren van dit zangkanarieras dat sindsdien voor de jaarlijkse clubkampioenschappen werd ingeschreven. Gedurende de periode 1992-2004 hebben Timbrado kwekers aan de jaarlijkse wedstrijd deelgenomen. Vanaf 2005 worden wel Timbrado's voor de wedstrijd gevraagd maar zijn geen Timbrado's voor de clubkampioenschappen ingeschreven. De belangrijkste reden voor de geringe belangstelling voor Timbrado's in de NZHU is dat de timbradofokkers in Nederland zich hebben georganiseerd in een eigen speciaalclub zoals de Speciaalclub Harzers en Timbrado's en later The Spanish Timbrado Society. Vanaf 2004 worden er daarom geen Timbrado's meer voor de clubkampioenschappen van de N.Z.H.U. ingeschreven.
   

Clubkampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1985 - 2004

Totaaloverzicht Timbrado's

Jaar

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

aantal

Totaal

 

Inzenders

Stammen

Timbrado's

Stellen

Timbrado's

Enkelingen

Timbrado's

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

3

0

0

0

0

14

14

1993

2

0

0

0

0

5

5

1994

1

0

0

0

0

12

12

1995

2

0

0

0

0

12

12

1996

2

0

0

0

0

25

25

1997

2

0

0

0

0

18

18

1998

2

0

0

0

0

16

16

1999

1

0

0

0

0

8

8

2000

0

0

0

0

0

0

0

2001

1

0

0

0

0

12

12

2002

1

0

0

0

0

16

16

2003

1

0

0

0

0

20

20

2004

1

0

0

0

0

8

8

N.B.
Tot 1992 werden geen timbrado's gevraagd/ingezonden. In de kolommen is het aantal ingeschreven Timbrado's vermeld, dus niet het daadwerkelijk ingezonden aantal. Tot dusver zijn geen stammen en stellen timbrado's gevraagd.
 
 

Clubkampioenen Speciaalclub Zang NZHU 1992-2004

Timbrado's - Enkelingen

Jaar

Totaal

Kampioen

Punten

 

 

Enkelingen

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

14

H. Ruiter

55

 

1993

5

P.C. Hagenaars

91

 

1994

12

H. Ruiter

94

 

1995

12

P.C. Hagenaars

94

 

1996

25

H. Ruiter

94

 

1997

18

A. Sliedregt

97

 

1998

16

P.C. Hagenaars

95

 

1999

8

P.C. Hagenaars

97

 

2000

-

-

-

 

2001

12

P.C. Hagenaars

95

 

2002

16

P.C. Hagenaars

103

 

2003

20

P.C. Hagenaars

96

 

2004

8

P.C. Hagenaars

101

 

Sedert 1992 worden timbrado's voor de zangwedstrijd van de Speciaalclub Zang NZHU ingeschreven.

N.B.
In de kolom Totaal is het aantal ingeschreven enkelingen Timbrado's vermeld, dus niet het daadwerkelijk ingezonden aantal.


Winnaars Bondskruis NBvV Speciaalclub Zang NZHU 2011-2022
 

Jaar

Zangkanarieras

Winnaar

Punten

 

 

 

 

 

 

2011

Waterslager

Q. Onderwater

149

 

2012

Harzer

P.C. Hagenaars

93

 

2013

Waterslager

J.A. Plokker

153

 

2014

Waterslager

R.J. Bisschops

152

Harzers voor wedstrijd teruggetrokken i.v.m. vogelgriep

2015

Waterslager

A. Gort

149

 

2016

Harzer

J.M. Gerhards

90

 

2017

Waterslager

R.J. Bisschops

148

 

2018

Harzer

J.P.A. de Beer

90

 

2019

Waterslager

W.J.B.M. Kling

151

 

2020

-

-

-

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2021

-

-

-

Wedstrijd afgelast i.v.m. Corona

2022

Waterslager

W.J.B.M. Kling

156

 


 

TOP